Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: TEKLİF BEDELİNE GÖRE SAĞLANMASI GEREKEN TUTARI KARŞILAMAYAN TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-859

“…Bu çerçevede “0765KRTM22000220”, “0765KRTM22000221”,  “0765KRTM22000222” ve “0765KRTM22000223” mektup numaralı geçici teminat mektuplarının isteklinin teminat tutarının hesabında dikkate alınamayacağı, sadece elektronik geçici teminat mektuplarının dikkate alınması gerektiği, bu kapsamda elektronik geçici teminat mektuplarının geçerlilik tarihinin (09.11.2022) ihale dokümanında belirtilen süreyi karşıladığı görülmüş olmakla birlikte isteklinin toplam teminat tutarının 5.084.700,00 TL olduğu ve teklif bedeline göre sağlanması gereken tutarı (329.913.033,96x%3=9.897.391,02 TL) karşılamadığı anlaşılmış olup, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”