Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE HERHANGİ BİR BELGE İSTENİLMEDEN İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ARACIN TEKNİK ŞARTNAME KRİTERLERİNİ KARŞILAMADIĞINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME SONUCUNDA TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-914

“09.06.2022 tarihli 2 no’lu ihale komisyonu kararına göre, ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmında A…Ltd. Şti.nin teklifinin “Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan Kasko Değer Tespit Listesinde belirtilen araca ilişkin bilgi/belge/beyanlar çerçevesinde aracın teknik şartnamede belirtildiği gibi otomatik vites olmaması gerekçesiyle; İdari Şartnamenin 7.1.ı bendindeki ilgili kritere/kriterlere ilişkin şartların sağlanamadığı anlaşılmıştır.” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Yapılan inceleme neticesinde, teklif edilen araçların otomatik vitesli olması gibi teknik özelliklerine Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde yer verildiği ve İdari Şartname’de isteklilerin teklif ettikleri araçların teknik özelliklerinin tevsikine yönelik olarak herhangi bir belge istenilmediği hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan istekli tarafından teklif edilen aracın Teknik Şartname’de belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmenin sözleşme aşamasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla idarece yapılan söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”