Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA YER ALAN ŞARTLARA UYGUN OLMAYAN TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1090

Mevcut ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığından %4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil edilmeden saatlik asgari ücretin isteklilerin tekliflerini oluşturmalarında kullanmaları gerektiği hususu göz önüne alındığında, saatlik asgari ücretin  %80 fazlası olan 63,42 TL’nin esas alınması gerektiği, anılan bedelin şartnameler ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 135.000 saat ile çarpılması sonucunda 8.561.700,00 TL elde edildiği, bu bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olduğu, ihaleye teklif sunan isteklilerin toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanması öngörülen %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif bedelinden çıkarılması sonucunda geriye asgari 8.561.700,00 TL asgari işçilik tutarını karşılayacak bir bedelin kalması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Y… Limited Şirketi’nin 8.691.300,00 TL’lik teklifi ele alındığında, toplam teklif bedelinin %1.567’sine tekabül eden bedelin 136.192,67 TL olduğu, anılan bedelin toplam teklif bedelinden çıkarılması sonucunda 8.555.107,33 TL elde edildiği, anılan bedelin teklif edilmesi zorunlu olan 8.561.700,00 TL asgari işçilik tutarını karşılamadığı anlaşılmış olup Y… Limited Şirketi’nin dokümanda yer alan şartlara uygun olmayan teklif verdiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”