Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: ARAÇ TEMİN GİDERİ, AKARYAKIT GİDERİ VE SÜRÜCÜ GİDERİNİN AYRI AYRI AÇIKLANARAK FİYATLANDIRILMAMASI NEDENİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1240

“… inceleme ve tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 24 fiyat teklifinin tutanaklarının bulunmadığı, 1 fiyat teklifinde ise sunulan açıklamaların uygun olmadığı, şöyle ki; araç temin gideri, akaryakıt gideri ve sürücü giderinin açıklanmasının istendiği göz önüne alındığında, söz konusu giderlerin ayrı ayrı açıklanarak fiyatlandırılması gerektiği, söz konusu fiyat teklifinin bu şekilde düzenlenmediği, diğer sunulan belgelerin ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer verilen açıklamalara uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, B… Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”