Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇERLİK SÜRESİNİN İHALEDE İSTENEN GEÇERLİK SÜRESİNİ KARŞILAMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1021

“Yapılan inceleme neticesinde; İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesi gereğince isteklilerin teklifleri kapsamında geçerlik tarihi 03.03.2023 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenen tarihe kadar geçerli olan geçici teminat mektubu sunmaları gerektiği, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin istekliler tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı, bu hususun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60/A maddesinde hüküm altına alındığı ve İdari Şartname’nin 22’nci maddesinde açık bir şekilde düzenlendiği, başvuru sahibi E…Ltd. Şti. – E…Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen “G0015-00743-10018470” ayırt edici numaralı geçici teminat mektubunun geçerlik tarihinin (20.02.2023) ihalede istenen geçici teminat mektubu geçerlik tarihini (03.03.2023) karşılamadığı gibi anılan mektubun ihale tarihi öncesinde 05.07.2022 tarihinde iptal edildiği, dolayısıyla anılan istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen G0015-00743-10018470 ayırt edici numarasına sahip geçici teminat mektubunun geçersiz olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”