Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLMASI GEREKÇESİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-162

“… Kamu İhale Genel Tebliği’nin … 16’ncı maddesinden yaklaşık maliyet üzerinde bulunan tekliflerin yaklaşık maliyet ve bütçe ödenekleri dikkate alınarak değerlendirileceği ve yapılan bu değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleme veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmama hususunun idarelerin takdir yetkisinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde yapılan açıklamadan yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflere ilişkin kararın idarenin takdirine bırakıldığı anlaşılmış olup, somut olayda takdir yetkisinin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması yönünde kullanıldığı görüldüğünden, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin idare tarafından kabul edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.”