Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR: TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TEKLİF ZARFINDA SUNULMUŞ OLAN BELGENİN DİKKATE ALINMASI ESASTIR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-441

“… İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde bayiliğin TİTUBB veya ÜTS kaydı ile belgelendirilmesi gerektiğinin düzenlendiği; F… Ltd. Şti. tarafından ihaleye katılımda sunulan belgeye göre ise bayilik başvurusunun belgenin çıktısının alınma anı itibarıyla onaylanmamış olduğu; ilgili internet sayfasından başvurunun sonradan onaylanmış olduğu görülse de, tekliflerin değerlendirilmesinde teklif zarfında sunulmuş olan belgenin dikkate alınmasının esas olduğu ve sunulmuş belge dikkate alındığında bayiliğe ilişkin geçerli bir ÜTS kaydından söz edilemeyeceği; bu nedenlerle F…Ltd. Şti.nin söz konusu yeterlik kriterini karşıladığı sonucuna varılamayacağı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin başvuruya konu dördüncü kısmında F…Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”