Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK DÜZENLENEN BELGELER, İDARİ ŞARTNAMEDE AÇIKÇA SAYILMAMASI HALİNDE İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK DİKKATE ALINMAZ

KARAR NO : 2022/UM.I-1463

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

“… başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’de 1 adet benzin istasyonu bilgilerini içeren belgenin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği görülmüş olmakla birlikte, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgenin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği,

 

Anılan ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, incelemeye konu ihalenin Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”