Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YER VERİLMEKLE BİRLİKTE İDARİ ŞARTNAMENİN 7’NCİ MADDESİNDE DÜZENLENMEYEN BELGELER TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK DİKKATE ALINMAZ

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1074

“İdari Şartname’nin 7’nci maddesinin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlığına sahip olduğu ve hemen altında ihaleye katılabilmek için teklif kapsamında sunulması gereken belgelerin sayıldığı, İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlığı altında 7.5.4’üncü maddede isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin belirtilmediği, 7.5.5’inci maddede Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı düzenlemesinin yer aldığı,

 

Bu itibarla, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, Teknik Şartname’de yer verilmekle birlikte İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenmeyen belgelerin tekliflerinin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlendiği ve isteklilerin sadece İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında istenilen belgeleri  yeterlik belgesi olarak tekliflerinin ekinde sunmalarının yeterli olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”