Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İDARE, YETERLİLİK BELGELERİNİ TEKLİF DOSYASINDA SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKIR.

KARAR NO : 2015/582

KARAR TARİHİ : 02.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

…İhale konusu işe ait Teknik Şartname’nin “Ek-4 Yüklenicinin Temin Edeceği Sarf Malzemeler” başlıklı ekinin Genel Hususlara ilişkin bölümünde “4. Sözleşme aşamasında numuneler teslim edilecektir. Daha sonraki değerlendirmeler bu numuneler üzerinden yapılacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Klor Tablet” başlıklı 3.41. nolu maddesinde “8. İhaleye katılan firmalar, ihale öncesinde incelemek üzere ürün numunelerini hastaneye teslim etmelidir ve istenirse ürünle ilgili tanıtım yapılmalıdır.” düzenlemesi,

“Genel Temizlik Maddesi Yüzey Temizleyici” başlıklı 3.42. nolu maddesinde ise “9.İhaleye katılan firmalar, ihale öncesinde incelemek üzere ürün numunelerini merkeze teslim etmelidir ve istenirse ürünle ilgili tanıtım yapılmalıdır.

10. İhale sırasında numune olarak getirilen ve ihale komisyonunca satın alınmasına karar verilen ürün numunesi ile ihale sonrası merkeze teslim edilen ürünün içeriği ve ambalajı tıpatıp aynı olmalıdır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan madde düzenlemeleri ile teklif edilen malzemelerden sarf malzemesi, klor tablet malzemesi ve yüzey temizlik malzemesine ilişkin numunelerin sözleşme öncesinde idareye verilmesi gerektiği ve satın alınmasına karar verilen ürün numunesi ile ihale sonrası merkeze teslim edilen ürünün içeriğinin ve ambalajının tıpatıp aynı olması gerektiği hususlarının yeterlik şartı olarak getirilmiş olmasına rağmen bu şartlara ilişkin düzenlemenin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde düzenlenmediği, ancak madde düzenlemelerinde sözleşme öncesinde yapılması istenilen numune değerlendirmesinin tekliflerin geçerliliği denetiminde bir yeterlik kriteri olduğu, bu sebeple ihale komisyonunca değerlendirme yapılırken, kesinleşmiş olan ihale dokümanı çerçevesinde, isteklilerin kesinleşen ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun teklif verip vermediğinin, yeterliği sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi gerekmediği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, ihale komisyonunca Teknik Şartname’nin Ek-4, 3.41 ve 3.42’nci maddelerinde belirtilen malzeme numunelerinin sözleşme öncesinde teslim edilmesi gerektiği yönünde yeterlik düzenlemesi yapan idarenin kendi düzenlemesine aykırı hareket ederek ihalenin N. Kargo Nakliye Otomotiv Temizlik ve Gıda Sanayi Tic. Paz. Ltd. Şti. – Profil İnş. Nak. Mak. Mad. Hiz. Taah. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakılması, P. Sosyal Hizmetler İnşaat Bilgisayar Taşıma Danış. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.- AB Sos. Hiz. İnş. Bil. Dan. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmesi hukuka aykırı olduğundan, davacının başvurusunun bu iddia yönünden reddinde hukuka uygunluk bulunmamıştır.