Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFLERİN ÇOK YÜKSEK OLMASI HK.

KARAR: TEKLİFLERİN YAKLAŞIK MALİYETE KIYASLA ÇOK YÜKSEK OLMASI VEYA MEVCUT ÖDENEĞİN VERİLEN TEKLİFLERİ KARŞILAYAMAMASI HALİNDE İHALE İPTAL EDİLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-338

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde idarelerin, sorumluluk kendilerine ait olacak şekilde ödenek durumlarına göre yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri kabul etme yetkisi bulunduğu belirtilmektedir. İlgili sorumluluk nedeniyle idarelerin bu yetkiyi kullanmada takdir yetkileri bulunmaktadır.

 

Bu yetkinin ne şekilde kullanılacağını ise ihale mevzuatının içindeki çeşitli düzenlemelerde belirtilmekte olup, Kanunun 5’inci maddesinde konuyla ilgili olarak özetle; ihtiyaçları uygun şartlarla, kaynakları verimli kullanarak ve ödenek karşılığı sağlama zorunluluğundan bahsedilirken, Kanun’un 39’uncu maddesinin gerekçesinde ise tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması iptal gerekçesi olarak belirtilmektedir.

 

İdareye yapılan şikâyet başvurusuna verilen cevapta, idarenin yaklaşık maliyeti 19.999.695,09 TL olarak tespit ettiği, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ise kendilerine 20.000.000,00 TL ödenek tahsis edildiği, ancak tek geçerli teklif tutarının 23.599.937,72 TL olduğunun belirtildiği gözetildiğinde, Kanunen ihtiyaçlarını uygun şartlarla, kaynakları verimli kullanarak ve ödenek karşılığı sağlamak yükümlülüğü olan idarenin, mevcut ödenekle karşılanamayacak ve yaklaşık maliyetin üzerindeki geçerli tek teklif nedeniyle ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık olmadığı değerlendirilmiştir.”