Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAME DÜZENLEMELERİ HK.

KARAR: İDARE, TEKNİK ŞARTNAME DÜZENLEMELERİNİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAMAK KOŞULUYLA KENDİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE BELİRLEYEBİLİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-396

“Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi tarafından yapılan şikâyet başvurusu kapsamında Teknik Şartname maddelerine yönelik söz konusu değişiklik talebinin ihale konusu iş kapsamında sadece tedavi planlama iş istasyonu alımının yapılmasını sağlamaya yönelik olduğu görülmüştür. İtirazen şikâyet dilekçesinde ise Teknik Şartname’nin ilgili maddelerine ilişkin değişiklik taleplerinin idarece reddedilerek diğer üretici firmanın ürününe avantaj sağlandığı iddia edilse de başvuru sahibinin söz konusu talebinin sadece kendi firmalarının ürününün ihaleye katılabilmesi için Teknik Şartname maddelerini değiştirmeye yönelik olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, Teknik Şartname düzenlemeleri ve başvuru sahibinin şikâyetine yönelik olarak idarece verilen cevap bir arada değerlendirildiğinde, şikâyet konusu Teknik Şartname düzenlemeleri uyarınca tedavi planlama iş istasyonunun yanı sıra brakiterapi planlama lisansına sahip E… planlama bilgisayarının da ihaleye teklif edilebileceği, idarece yapılan söz konusu düzenleme sayesinde hali hazırda kullanmakta oldukları sisteme entegrasyonun kolaylaştırılmasının hedeflendiği, idarenin ihtiyacı olan malın niteliklerine ve teknik ayrıntılarına ilişkin yaptığı Teknik Şartname düzenlemelerini, kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisi çerçevesinde belirleyebileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, idarenin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde düzenlenen Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddelerinde yer verilen kriterlere yönelik belirlemelerin idarenin tasarrufunda olduğu, ayrıca söz konusu düzenlemelerde ihaleye katılımı genişletmek amacıyla iki farklı sistemin/ürünün teklif edilmesine olanak sağlandığı, başvuru sahibi tarafından ise ihaleye katılımı daraltma yönünde talepte bulunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin, ihale dokümanı düzenlemelerini, sadece kendi teklif etmek istediği cihazın alınması yönünde değiştirmeyi amaçlayan talebinin idarece yerinde görülmeyerek şikâyet başvurusunun reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”