Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAME DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE MÜLKİYETİ YÜKLENİCİYE AİT VEYA KİRALIK YEMEK FABRİKASI/ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BELGENİN SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASINI İSTEYEN DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-887

“… Teknik Şartname düzenlemesi incelendiğinde, ihale konusu iş yürütülürken idarenin yemekhanesinde yemek yapımıyla ilgili bir aksilik oluşması durumunda, Adana il sınırları içerisinde mülkiyeti yükleniciye ait ya da kiralık yemek fabrikası/üretim tesisine ilişkin belgenin yüklenici tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, bahse konu tesisin uygunluğunun idare tarafından kontrol edileceği ve gerekli koşulları taşımaması halinde yüklenicinin yeni bir yemek üretim tesisi sunmasının gerektiği anlaşılmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirlenmiş olduğu, bu kapsamda sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında mülkiyeti yükleniciye ait veya kiralık yemek fabrikası/üretim tesisine ilişkin belgenin yer almadığı anlaşıldığından söz konusu Teknik Şartname düzenlemesinin ihale mevzuatına uygun olmadığı ve bu haliyle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”