Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİNDEKİ MENÜLER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİNDEKİ MENÜLER ARASINDA İFTAR VEYA SAHUR MENÜSÜNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR ÖRNEK ÖĞÜN VEYA MENÜNÜN DÜZENLENMEMESİ TEKLİFLERİN SAĞLIKLI ŞEKİLDE OLUŞTURULMASINI ENGELLEMEZ

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-911

“…Teknik Şartname’de işin tümünü kapsayan menünün, ayrıca 14 günlük örnek menünün hazırlandığı, yemeklere ilişkin gramaj listelerine yer verildiği belirlenmiştir. Ancak menüler arasında iftar veya sahur menüsüne ilişkin herhangi bir örnek öğün veya menünün düzenlenmediği görülmüştür.

 

Her ne kadar idare tarafından Teknik Şartname içeriğinde, ramazan ayında verilmesi öngörülen iftar ve sahur öğünlerine ilişkin örnek menülerde düzenleme yapılmamış olsa da, idarenin cevabından sahur öğününün kahvaltı menüsü ile iftar öğününün normal yemek menüsü ile aynı olduğunun anlaşıldığı, kahvaltı ve normal yemek menülerinin Teknik Şartname’de düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin istekliler açısından tekliflerini oluşturmalarını engelleyecek belirsizlikler içermediği zira ihaleye katılan veya katılmayı planlayan ilgililerin ihale konusu iş piyasasında faaliyet gösterdikleri, yemek piyasasında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin mevcut dokümandaki düzenlemelere göre sahur ve iftar menülerinin içeriklerinin kahvaltı ve normal yemek menüsü ile aynı olacağını öngörerek,  söz konusu malzeme maliyetlerini teklif bedellerine dâhil edebileceği dolayısıyla anılan düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulmasını engeller nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”