Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE ARAÇLARIN MARKASINA YER VERİLMESİ HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE İHALE KONUSU İŞ KAPSAMINDA İSTENEN ARAÇLARIN MARKA VE MODELİNE YER VERİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-313

“Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesi kapsamında ihale konusu iş kapsamında temin edilmesi istenen araçlarda aranan teknik özelliklerin belirtildiği, istenen çeşitli tipteki araçlar için marka ve model belirtmek suretiyle örnek gösterilerek “…veya dengi özellik ve standartta araç” ifadesinin kullanıldığı görülmüştür.

Teknik Şartname’nin anılan düzenlemesinde ihale konusu iş kapsamında temin edilmesi istenen araçlarda aranan teknik özelliklerin belirtildiği, bununla birlikte istenen çeşitli araçlar için marka ve model belirtmek suretiyle örnek gösterilerek “…veya dengi özellik ve standartta araç” ifadesinin kullanıldığı görülmüş olup, araç marka ve modeline yer verilen söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesine aykırı olduğu sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.”