Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BELGELER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE SAYILMADIĞI HALDE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BELGELERİN YETERLİK KRİTERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK İŞLEM TESİS EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-606

“Her ne kadar ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “Bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeler ile Teknik şartnamede belirtilen tüm belgeler, teklif kapsamında sunulacaktır.” düzenlemesine yer verilerek İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılmamış belgelerle Teknik Şartnamede sayılıp İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılmamış belgeler yeterlik kriteri haline getirilmeye çalışılmışsa da, İdari Şartname’nin 7.5.5’nci maddesindeki “Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi nedeniyle bunun mümkün olamayacağı açıktır. Zira Teknik Şartname’de teklif dosyasında sunulması istenilen belgeler ile İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki maddelerinde sayılan belgelerin ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde tek tek belirtilmesi gerekmektedir. Oysa başvuru konusu ihalede Teknik Şartname’de teklif dosyasında sunulması istenen belgeler İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde teker teker sayma suretiyle belirtilmemiş, bunun yerine “Bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeler ile Teknik şartnamede belirtilen tüm belgeler” gibi genel bir ifade kullanılmıştır.

 

Bu kapsamda idarece İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılmadığı halde, Teknik Şartname’nin 2.5, 3 ve 7.8 maddesinde belirtilen belgelerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilerek işlem tesis edilmesinin yerinde olmadığı ve Teknik Şartname’nin 2.5, 3 ve 7.8 maddeleriyle kontrolü amaçlanan hususların, mevzuat gereği sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılabileceği değerlendirmesiyle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”