Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLER HK.

KARAR: İDARENİN, İHTİYACINI VE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTTİĞİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAMAYAN CİHAZI REDDETMESİNDE MEVZUATA BİR AYKIRILIK BULUNMAZ

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-793

“İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, söz konusu iş kapsamında alınacak debimetrelerin etil alkol üretim hattı üzerinde kullanılacağı ve söz konusu debimetrelerle melas, alkollü mayşe, etil alkol ve biyoetanol ölçümü yapılacağı anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte idarece yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen ürünün söz konusu likitlerin ölçümünü yapma yeteneğini haiz olmadığı ifade edilmiş, nitekim başvuru sahibi istekli tarafından da bunun aksi yönünde bir iddiada bulunulmamış, bu bağlamda teklif ettikleri cihazın bu özellikleri haiz olmadığı kabul edilmiştir.

 

Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname’de belirlenen özellikleri taşımadığının açık olduğu, idarenin ihtiyacını ve Teknik Şartname’de belirttiği özellikleri karşılamayan cihazı reddetmesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibi isteklinin iddia ettiği “Custody Transfer” tanımının ise istenilen özelliklerden yalnızca birine yönelik olduğu ve tek başına karşılanmasının cihaza ilişkin belirlenen tüm özelliklerin karşılanması anlamına gelmediği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”