Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN DÜZENLEME HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN “MENÜ HAZIRLANIRKEN MEVSİM ŞARTLARI VE YÖRESEL ALIŞKANLIKLAR DİKKATE ALINIR” DÜZENLEMESİ TEKLİFLERİN SAĞLIKLI VE EŞİT ŞARTLARDA HAZIRLAMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1087

“Teknik Şartname’de yer alan “Menü hazırlanırken mevsim şartları ve yöresel alışkanlıklar dikkate alınır” düzenlemesi ile ihaleye katılan veya katılmayı planlayan ilgililerin ihale konusu iş piyasasında faaliyet gösterdikleri ve ihale konusu işin maliyet bileşenleri, kullanılacak malzemelerin kalitesi, evsafı, ortalama gramajı konusunda bilgi sahibi oldukları birlikte dikkate alındığında, ihaleye katılmak isteyenlerin bahse konu taze meyve, sebze ve balık türlerinden mevsimine ve yöresine uygun olan çeşitlerinden birini seçerek tekliflerini oluşturabilecekleri, dolayısıyla iddia konusu düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı ve eşit şartlarda hazırlamasına engel teşkil eder nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”