Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE BULUNAN FESİH KOŞULU HK.

KARAR: BAŞLAMA TARİHİNDE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SAYIDA VE NİTELİKTE MAKİNE VE EKİPMANIN TEKNİK BELGELERİ İLE BİRLİKTE HAZIR BULUNDURMAMASININ YÜKLENİCİYE HERHANGİ BİR TEMİN SÜRESİ DE TANINMADAN FESİH SEBEBİ OLARAK DÜZENLENMESİ İHALEYE KATILIMI ZORLAŞTIRIR VE REKABETİ ENGELLEYİCİ NİTELİK TAŞIR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1174

“… başvuruya konu ihaleye ait ilan tarihinin 29.07.2022 (düzeltme ilanı 11.08.2022), ihale tarihinin 29.08.2022 olduğu ve işe başlama tarihinin ise 01.10.2022 olarak belirlendiği anlaşılmakta, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde yüklenicinin işe başlama tarihinde, kendisinden kaynaklı kusurlardan dolayı Teknik Şartname’de belirtilen sayıda ve nitelikte makine ve ekipmanı teknik belgeleri ile birlikte hazır bulundurmaması hususunun bir ağır aykırılık hali olarak sözleşme fesih sebebi olarak düzenlendiği görülmektedir.

 

İhale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenilen araçların ayrıntılı teknik özellikleri olan ve özel imalat süreci gerektiren (üst yapıya sahip) nitelikte araçlar olduğu, sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinde Teknik Şartname’de temini istenen araçların tamamının teknik belgeleri ile birlikte hazır bulundurulmaması halinde 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği, bu noktada ihale tarihi ile işe başlama tarihi arasındaki süre ile işin başlama tarihinde Teknik Şartname’de belirtilen sayıda ve nitelikte makine ve ekipmanın teknik belgeleri ile birlikte hazır bulundurmamasının yükleniciye herhangi bir temin süresi de tanınmadan fesih sebebi olarak düzenlenmesi birlikte dikkate alındığında, ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”