Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN KOŞUL HK.

KARAR: KULLANILACAK CİHAZLARIN HIZLARI TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN KOŞULU KARŞILAMADIĞI İÇİN İSTEKLİNİN BU GEREKÇE İLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI YERİNDEDİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1175

“İncelenen ihalenin konusunun Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 12 farklı hastanede gerçekleştirilecek test hizmeti alımı olduğu, idare tarafından bahse konu hastanelerin test ihtiyaçları dikkate alınarak Teknik Şartname’nin “D. Biyokimya ve hormon cihazlarının teknik özellikleri” başlıklı maddesinde düzenlemeler yapıldığı, söz konusu maddede yer verilen tabloda, Şehitkâmil Devlet Hastanesi’ne kurulacak olan biyokimya hormon cihaz hızlarının “Hormon: Toplam hızı en az 800 test/saat hızında en az 2 cihaz” olarak düzenlendiği, başvuru sahibi iş ortaklığının hem pilot hem de özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablolarında söz konusu kısmın “Tablo 1 …Şehitkamil Devlet Hastanesi Biyokimya:… Hormon: Toplam hızı 600 test/saat olan 1 adet DXI 800, 1 adet DXI600 cihaz.” olarak doldurulduğu, ayrıca idare tarafından, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerin sunulmasının talep edildiği, başvuru sahibi tarafından bu kapsamda sunulan Teknik Şartname’ye uygunluk beyanında da söz konusu kısmın “Hormon: Toplam hızı 600/test saat olan 1 adet DXI 800, 1 adet DXI600 cihaz” şeklinde beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde, başvuru sahibinin hem pilot hem de özel ortağına ait yeterlik bilgileri tablolarının ilgili kısmında yer alan ifadeden, Şehitkâmil Devlet Hastanesi’ne “1 adet DXI 800 ve 1 adet DXI600” model cihaz kurulacağının anlaşıldığı, söz konusu cihazların hızlarına bakıldığında “DXI 800” cihazının hızının “maksimum 400 saat/test” olduğu, “DXI600” cihazının hızının ise “maksimum 200 saat/test” olduğu görülmüş olup söz konusu cihaz hızlarının Teknik Şartname’de istenilen “En az 800 test/saat” koşulunu karşılamadığı anlaşılmış, idare tarafından anılan isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”