Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE YER VERİLEN ÖZELLİKLER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YER VERİLEN ÖZELLİKLERİN TEK BİR MARKA VEYA MODELE İŞARET ETMEYECEK ŞEKİLDE REKABETE VE KATILIMA AÇIK OLARAK BELİRLENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-554

“… mevzuat düzenlemelerinden, idarelerin ihtiyaçlarını belirleme ve bu yönde ihale dokümanı hazırlama hususunda 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelere bağlı kalmak kaydıyla serbest olduğu, Teknik Şartname’de yer verilen özelliklerin tek bir marka veya modele işaret etmeyecek şekilde rekabete ve katılıma açık şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin … teknik şartnamelerde söz konusu makine ve cihazlara ait özellikler için referans aralığı belirlenmediği, belirlenen kriterlerin belli bir marka ve modele işaret ettiği, performansı daha yüksek makine ve cihazların ihalede teklif edilemeyeceği bu yönüyle rekabetin oluşmadığı iddiasına yönelik olarak akademik kuruluştan alınan teknik görüşte özetle; yukarda ayrıntıları verilen teknik şartname düzenlemelerinin ürün alternatiflerini daralttığı, dar bir aralıkta parametre belirlenmesinin uygun olmadığıbazı maddelerin soyut ve muğlak olduğu, bazı maddelerin çelişkili olduğu, şikayet/itirazen şikayete konu kısımlara ait teknik özelliklerin belirli bir ürünün broşürüne bakılarak hazırlandığı yönünde izlenim oluştuğu yönünde değerlendirmelere yer verildiği dikkate alındığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmüştür.”