Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE ARANAN YETERLİLİK BELGELERİ HK.

KARAR: İDARE, TEKNİK ŞARTNAMEDE ARANAN YETERLİLİK BELGELERİNİN TEKLİF DOSYASINDA SUNULUP SUNULMADIĞINI KONTROL ETMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2015/261

KARAR TARİHİ : 17.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

…Teknik Şartnamesinin 6.2.1.f maddesinde yer alan; “Güzergaha rejeneratif enerjiyi kullanacak sayıda dizi yoksa, rejeneratif enerjiyi absorbe edecek veya tekrar kullanımını sağlayacak bir sistem temin ve tesis edilecektir. Tekrar kullanımını sağlayacak, kendini ispatlamış ve şehir elektrik şebekesine geri besleme yapmayan bir sistem (Volanlı Sistem dışında) istekli tarafından önerilecektir.” kuralına yer verilmiş ve önerinin “istekli” tarafından sunulacağı açıkça belirtilmek suretiyle buna ilişkin belgenin teklif aşamasında sunulacağı hususu düzenlenmiş ve bu düzenleme herhangi bir şikâyet ya da itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmeyerek kesinleşmiştir. Bu kural ihale dokümanı arasında yer alan teknik şartname ile getirilen bir yeterlik kriteri ise de: ihale dokümanı şikâyet ya da itirazen şikâyete konu edilmeyerek kesinleşmiş olduğundan, söz konusu belgeleri ihale dosyası ile birlikte idareye sunmayan isteklilerin, ihaleye katılım için aranılan yeterlik koşullarını taşımadığı açıktır.

Hal böyle olunca, teknik şartnamelerde yeterlik kriteri getirilemeyeceğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun kabulü ile D.-Ray Yapı San. Tic. A.Ş – A. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti İş ortaklığı, teklifinin geçerli olduğundan bahisle düzeltici işlem belirlenmesine yönelik olarak alınan davaya konu ilişkin Kamu ihale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.