Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ ÇELİŞKİLİ İFADELER HK

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN ÇELİŞKİLİ VE EKSİK İFADELER REKABET İLKESİNİ İHLAL EDECEĞİ GİBİ KAMU ZARARINA DA SEBEBİYET VEREBİLİR.

KARAR NO : 2014/1704

KARAR TARİHİ : 31.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5,12

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

…Bununla birlikte ihale konusu işe ait Teknik Şartnamede, “Temizlikte Kullanılacak Temizlik Malzemesi ve Makineleri”ne ilişkin tabloda istenen malzemelerin tümü için birim miktarlarının adet/kg/litre şeklinde belirtildiği ancak, hangi malzemenin hangi cinsten olacağına yer verilmediği, bu durumda teklif verecek istekliler tarafından farklı malzemelerin farklı miktarlarda teklif edilebileceği, örneğin, sıvı temizleyicilerin adet olarak kutu şeklinde veya kilogram olarak teklif edilebileceği, bu hususunda idarenin ihtiyacından farklı teklif veren ve kamu zararına yol açabilecek teklifle sözleşme yapılmasına neden olabileceği gibi teklifler arasında rekabetin sağlanmasının da mümkün olmayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; Teknik Şartname’de temizlikte kullanılacak malzemelere ilişkin yapılan belirlemenin; tekliflerin sunulması noktasında açık ve net olmadığı, idarenin ihtiyacından farklı teklif verilebilmesi ihtimaline ve böylece kamu kamu zararına yol açabileceği gibi rekabeti de kısıtlayabileceği anlaşıldığından davacı şirketin ihale dokümanına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kararda hukuka uyarlık görülmemiştir…