Hakkakul Logo Beyaz

TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ DÜZENLEMELERE UYGUNLUK HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAME’DE YER ALAN DÜZENLEMELERE UYGUNLUK SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/ UH.I-50

“… İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde düzenlenen 4×2 Çift Kabinli Pikap, Çift Kabinli Kamyonet ve Yandan Camlı Panelvan araçlara ilişkin marka modellerini gösterir bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, araçların teknik özelliklerine yönelik bir yeterlik kriteri belirlenmediğinden araçların teknik özelliklerinin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygunluğunun İdari Şartname’de sözleşmenin uygulanması aşamasında değerlendirileceğinin anlaşıldığı, diğer taraftan ilgili İdari Şartname düzenlemesinde ihale konusu işte çalıştırılacak olan 1 adet 19+1 minibüs ve 16+1 minibüsün Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2 sini aşmaması gerektiğine yönelik doküman düzenlemesi olmadığı ve süresi içerisinde ihale dokümanına yönelik başvuru bulunmadığından ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, söz konusu araçların marka ve model bilgilerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiğine yönelik yeterlik kriteri düzenlemesinin de bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”