Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ İKİ HAFTALIK ÖRNEK MENÜ HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE İKİ HAFTALIK ÖRNEK MENÜ BULUNMAMASI, YEMEKLERİN İÇERİKLERİ İLE ÇİĞ GİRDİ MİKTARLARINA YER VERİLMEMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-805

“Teknik Şartname’de, Tebliğ’de belirtildiği şekliyle iki haftalık örnek menü bulunmadığı, yılsonuna kadar sunulması istenen yemeklerin günlük listesine yer verildiği, ancak yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarına şartnamede ve/veya sorgulama yazısında yer verilmediği görülmüş, aykırılığın tekliflerin oluşturulmasının yanında aşırı düşük teklife ilişkin açıklamada bulunulmasını da engeller ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla beraber, aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere verilmesi gereken asgari üç işgünü süreye ilişkin kuralın idarece uygulanmadığı ve başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu görülmekle birlikte, üst paragrafta yapılan değerlendirme kapsamında bu hususta başkaca bir işlem tesisinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”