Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN TEKNİK ŞARTNAMEYİ KENDİ ÜRÜNÜNE/SİSTEMİNE UYGUN HALE GETİRMEYE YÖNELİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-647

“… başvuru sahibinin talebinin Teknik Şartname’nin ilgili maddesinin istediği şekilde değiştirilmesine ve ihaleye kendilerinin de katılmasına yönelik olduğu, idarelerin tek sorumluluğunun rekabetin sağlanması olmadığı, aynı zamanda idarelerce ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının da sağlanması gerektiği ve ihtiyacın en doğru şekilde ihtiyaç sahibi idarece tespit edilebileceği; başvuru sahibi tarafından istenilen değişikliğin yapılması durumunda idarelerin ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanmayabileceği, kaldı ki piyasadaki bütün marka/model sistemlere yönelik doküman düzenlemesinin mümkün olamayacağı ve bir markaya ait modellerle ihaleye katılım sağlanamamasının rekabetin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin tek bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının Teknik Şartname’yi kendi ürününe/sistemine uygun hale getirmeye yönelik olduğu dikkate alındığında anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”