Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEMEL İLKELERE AYKIRILIK OLUŞTURAN İHALE HK.

KARAR: KAMU İHALE KANUNU’NDA YER ALAN TEMEL İLKELERE AYKIRILIK OLUŞTURAN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-774

“Başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği şekliyle “UniYaz” bilgisi kullanılarak arama motorunda arama yapıldığında “https://www.uni-yaz.com/” internet sayfasına ulaşıldığı, söz konusu internet sayfasının U… A.Ş. unvanlı şirkete ait olduğu görülmüştür.

İhale komisyonu kararı incelendiğinde ihaleye sadece U… A.Ş.nin katıldığı ve ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

İşe ait Teknik Şartname’nin dijital halinin özellikler sekmesinin alt sekmesi olan ayrıntılar kısmındaki dosyayı yazan bilgisi kullanılarak arama motorlarında yapılan arama sonucunda ulaşılan internet sayfasının, ihaleye katılan tek istekli olan ve ihalenin üzerinde bırakıldığı U… Yazılım A.Ş.ye ait olduğu, Teknik Şartname’nin danışmanlık hizmet alımı ile hazırlatıldığına dair ihale işlem dosyasında herhangi bir bilginin bulunmadığı dikkate alındığında bu hususun Kamu İhale Kanun’da yer alan temel ilkelere aykırılık oluşturduğu anlaşılmış olup incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin yukarıda incelenen iddiası dışında itirazen şikayet başvuru dilekçesinde yer verdiği iddialar arasında teknik görüş alınmasını gerektiren hususlar olduğu tespit edilse de bu aşama ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşıldığından usul ekonomisi çerçevesinde teknik görüş alınmasına gerek duyulmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”