Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEMİNAT MEKTUPLARININ SÜRESİ HK.

KARAR: TEMİNAT MEKTUPLARININ SÜRESİ, İHALE KONUSU İŞİN BİTİŞ TARİHİ DİKKATE ALINMAK SURETİYLE İDARE TARAFINDAN BELİRLENİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1626

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 35

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat Mektupları” başlıklı 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında, teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale dokümanında işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmeyip işin süresinin yirmi dört  ay olduğu belirtilmiştir. İhale sürecinde; yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, şikayet ve itirazen şikayet süreleri ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmeyen işlerde; kesin teminat mektubu süresinin, iş yerinin teslim tarihi ve işin süresi de dikkate alınarak sözleşme imzalanması aşamasında idare tarafından belirlenmesi mümkün olduğundan, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.”