Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

Şirketlere Ticaret Hukuku Alanında Sunduğumuz Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri:

Hakkakul Avukatlık Bürosu, şirketlerin en yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu Ticaret Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yetkin ekibiyle sunmaktadır. Bu kapsamda sunmakta olduğumuz hizmetlere aşağıda yer verilmiştir: 

 • Kurumsal yönetim danışmanlığı hizmetleri
 • Sözlü ve yazılı hukuki görüş / rapor hazırlanması
 • Haksız rekabet halinde dava süreçlerinin yürütülmesi
 • İflas ve iflas erteleme dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Ticari alacakların tahsili konusunda icra ve dava süreçlerinin yürütülmesi
 • İdari ve vergi cezalarına dair dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Acente sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Cari hesap ilişkilerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Franchising sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 • Kiralama, inşaat (yapım) sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü
 • İrtibat bürolarının, şubelerin kurulması ve denetimi
 • İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
 • İş ortaklığı sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Know-how sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Mal-hizmet alım sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Marka korumasına dair hizmetler
 • Satım sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Şirket genel kurul toplantılarının ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının hazırlanması ve kontrolü
 • Şirket birleşmeleri ve devralmalarının kontrolü
 • Şirket tarafından düzenlenen veya teslim alınan kambiyo senetlerinin kontrolü
 • Ticari faturaların, sevk irsaliyelerinin ve diğer ticari belgelerin içeriklerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü
 • Ticari kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin yürütülmesi