Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BEYAN EDİLMEYEN TİCARET SİCİLİ GAZETESİ HK.

KARAR: BEYAN EDİLMEYEN TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN SONRADAN SUNULMASINDA HERHANGİ BİR AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-369

“İdarece 08.07.2021 tarihli ve 750 sayılı yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, 06.02.2020 tarihli ve 10010 sayılı, 24.08.2020 tarihli ve 10144 sayılı Ticaret Sicili Gazeteleri, tüzel kişiliğe ait pay defteri ve ortaklık tespit belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin beyan edilip sunulduğu, Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin olarak ise yeterlik bilgileri tablosunda yalnızca 06.02.2020 tarihli ve 10010 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin beyan edilip, 06.02.2020 tarihli ve 10010 sayılı, 24.08.2020 tarihli ve 10144 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu görülmekle birlikte anılan isteklinin anonim şirket statüsünde olmasından dolayı Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda pay defterinin beyan edilip sunulduğu, şirketin son durumuna ilişkin bilgileri pay defteri üzerinden kontrol edileceği, dolayısıyla beyan edilmeyen Ticaret Sicili Gazetesinin sonradan sunulmasında herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”