Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TOPLAM TEKLİF TUTARI HK.

KARAR: TOPLAM TEKLİF TUTARI, VİRGÜLDEN SONRA İKİ ONDALIK BASAMAKLI SAYIDAN FAZLA OLDUĞUNDA VİRGÜLDEN SONRAKİ KISIM EN YAKIN İKİ ONDALIK BASAMAKLI SAYIYA YUVARLANARAK YAZILIR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-225

“…Mevzuat uyarınca birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

 

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde D… A.Ş. nin KGM/03.570/2/P: Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü sıcak karışım kaplamaların kazılması ve depoya taşınması iş kalemi için aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu analizde aritmetik hata bulunmadığı, analiz girdilerinin doğru şekilde açıklandığı, analizler içerisinde miktar ve tutar çarpılırken herhangi bir yuvarlama yapılmadan ilgili sütunun hesaplandığı ve son aşamada birim fiyat hesaplanırken yuvarlama yapıldığı belirlendiğinden, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”