Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TRAFİK SİGORTASINA İLİŞKİN TEYİT BELGELERİ HK.

KARAR: İŞ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI ÖNGÖRÜLEN ARACA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI İLE KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GİDERLERİNİN TEVSİKİNE YÖNELİK POLİÇE VE POLİÇEYE İLİŞKİN TEYİT BELGELERİNİN SUNULMAMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-641

“S… Ltd. Şti. tarafından 04.04.2022 tarihinde düzenlenmiş “Sigorta fiyat teklifi” başlıklı belge incelendiğinde, anılan belgede ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen araçlara ilişkin zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası ile koltuk ferdi kaza sigortası fiyat tekliflerinin yer aldığı görülmüştür.

 

N… A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Karayolları Motorlu Araçlar zorunlu mali sorumluluk katılım sigorta teklifi”(poliçe) başlıklı belgeler incelendiğinde, anılan poliçelerin ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen “47+1, 29+1 ve 16+1 koltuk kapasiteli” araçların dikkate alınarak hazırlandığı, ayrıca anılan poliçeler için Neova Sigorta A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş teyit belgesinin sunulduğu görülmüş olmasına rağmen ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen “8+1 koltuk kapasiteli” araç için N… A. Ş. Konya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş poliçe, anılan poliçeye ilişkin teyit belgesi ve S… Ltd. Şti. tarafından 04.04.2022 tarihinde düzenlenmiş “Sigorta fiyat teklifi” başlıklı fiyat teklifine ilişkin fiyat tevsiki amacı taşıyacak bir teyit belgesinin de aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmadığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen “8+1 koltuk kapasiteli” araca ilişkin zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası ile koltuk ferdi kaza sigortası giderlerinin tevsikine yönelik poliçe ve poliçeye ilişkin teyit belgesi sunulmadığından açıklamaların mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği sonucuna ulaşılmıştır.”