Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT TEKLİFLERİ HK.

KARAR: ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT TEKLİFLERİNİN TEKLİFE KONU ALANDA FAALİYET GÖSTERENLERDEN ALINMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-862

“… firmanın teklif verdiği alanda faaliyette bulunup bulunmadığı hususu araştırıldığında, sunduğu Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi’nde faaliyet konusunun “Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi)” şeklinde tanımlandığı, dolayısıyla G… Bilişim firmasının fiyat teklifi verdiği “Ot ve çevre temizliği” alanında faaliyetinin bulunmadığı, bu nedenle sunulan fiyat teklifinin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan “…Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup…” şeklindeki açıklamasına uygun olmadığı ve “Ot ve çevre temizliği” giderine ilişkin maliyetin mevzuata uygun olarak tevsik edilemediği anlaşıldığından, yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı görülmüştür.”