Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT TEKLİFLERİ HK.

KARAR: ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT TEKLİFLERİNİN EKİNDE YER ALAN SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAKLARI FATURA BİLGİLERİ TABLOSUNU İÇERMİYORSA TEKLİF FİYATI TEVSİK ETMEDE YETERLİ OLMAZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-804

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde düzenlenen aşırı düşük tekliflere ve açıklanmasına yönelik usul ve esaslar, teklif edilen birim ve toplam fiyatlar ile açıklamaya konu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin uygunluk veya aykırılık değerlendirmesini amaçlamaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin ekinde yer alan satış tutarı tespit tutanaklarının fatura bilgileri tablosunu içermediği, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi ve eki standart forma uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından, teklif fiyatı tevsik etmede yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan M…G…. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”