Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU HK.

KARAR: İSTEKLİNİN TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞUNUN YABANCI DİLDE DÜZENLENEN KATALOG ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-400

“İhalenin 1. kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen B.. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunduğu katalog incelendiğinde, “Ameliyat Lambası” teknik şartnamesinin 12 ve 24’üncü maddesine ilişkin olarak sunduğu ve teknik şartnameye cevabında atıf yaptığı kataloğun İngilizce dilinde düzenlendiği görülmüş olup, bu durumun … İdari Şartname’nin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9.1 maddesinde yer alan “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.” düzenlemesine aykırı olduğu ve isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygunluğunun da yabancı dilde düzenlenen katalog üzerinden gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin 1. kısımda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.”