Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

USULÜNE GÖRE YAPILAN PUANLAMA HK.

KARAR: USULÜNE GÖRE YAPILAN PUANLAMA NETİCESİNDE OLUŞTURULAN SIRALAMANIN KESİNLEŞEN İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1236

“İhale işlem dosyası içinde bulunan “Gerekçe Raporu”nda fiyat dışı unsurların seçilme amaçlarına, nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yer verildiği, … ihale ilanı ve ihale dokümanı düzenlemelerinden şikâyete konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği, fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin “teklif fiyatı”, “kalite ve teknik değer nitelik” ve “ öz malı (kendi malı) nitelik” puanı olmak üzere üç kısımda yapılacağı anlaşılmış, söz konusu düzenlemelerde her üç değerlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama ve formülasyonlara yer verildiği görülmüştür. Bu açıklama ve formülasyonlar ışığında idare tarafından geçerli teklif olarak belirlenen isteklilerin fiyat dışı unsur değerlendirmesinden alması gereken puanların ihale komisyonu kararında aktarıldığı şekilde olduğu görülmüştür.

 

Bu itibarla, idare tarafından ihaleye ait ilanın 5’inci maddesi ile İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde düzenlenen usul ve yönteme göre yapılan puanlama neticesinde oluşturulan sıralamanın kesinleşen ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının bu açıdan da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”