Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÜTS SİSTEMİNDEKİ KAYITLARDA YER ALAN BİLGİLER HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATI UYARINCA ÜTS SİSTEMİNDEKİ KAYITLARDA YER ALAN BİLGİLERİN FİYAT AVANTAJI UYGULANMASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKMEZ

KARAR NO : 2022/UM.I-1333

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“İhale komisyonu kararı incelendiğinde, ihaleye teklif sunan başvuru sahibi istekli lehine Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydının “Tanımlayıcı bilgiler yerli malı belgesi var mı?” kısmında “Hayır” ibaresi olduğundan yerli malı fiyat avantajı uygulanmadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yerli malı avantajından faydalanmak üzere başvuru sahibi istekli tarafından beyan edilen yerli malı belgelerinden, teklif ettiği ürünlerin yerli malı olduğu, bu hususun gerek 4734 sayılı Kanun gerekse Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan hükümler ile İdari Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olarak belgelendirildiği anlaşılmıştır.

ÜTS sistemindeki kayıtlarda yer alan bilgilerin, kamu ihale mevzuatı uyarınca fiyat avantajı uygulanmasında dikkate alınması gereken bir bilgi olmadığı,  ÜTS sisteminde teklif edilen ürüne ilişkin yerli malı belgesinin bulunup bulunmadığı sorusuna hayır cevabı verildiği görülmekle birlikte, yerli malı belgesinin 14.03.2022 tarihinde alındığı, ancak ÜTS sistemine kayıt işleminin 13.11.2019 tarihinde, güncellemenin ise 17/11/2021 tarihinde yapıldığı, bu bilgiler çerçevesinde ÜTS sistemindeki bilginin yerli malı belgesi alınmadan önce sisteme kayıt edildiği ve güncellendiği birlikte göz önünde bulundurulduğunda, idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla, ihalenin yerli malı fiyat avantajı uygulanmak suretiyle sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, D…A.Ş.nin teklifine yerli malı fiyat avantajı uygulanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”