Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÜYENİN ODA SİCİL NUMARASI HK.

KARAR: BİR ÜYENİN SADECE BİR ODA SİCİL NUMARASI VE BİR KAŞE NUMARASI OLABİLİR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-511

“… Danıştay Onüçüncü Dairesi kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda yapılan inceleme kapsamında görüş talep edilen Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından gönderilen yazıda belirtildiği üzere bir üyenin sadece bir oda sicil numarası ve bir kaşe numarasının olabileceği, bu kapsamda “C30/37 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları” analiz girdisi için sunulan EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın birinci sayfasındaki “Tespit yapan 3568 sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensubu”na ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda SMMM’ye ait farklı numarada oda sicil numarası ve kaşe numarasına yer verilmesinin ancak yazım hatasından kaynaklanabileceğinin açıkça ifade edildiği, anılan meslek mensubu tarafından düzenlenen ve sunulan diğer belgelerdeki meslek mensubuna ilişkin bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin söz konusu iddiası uygun bulunmamıştır.”