Hakkakul Logo Beyaz

YAKLAŞIK MALİYETE İLİŞKİN BAŞVURU HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETE İLİŞKİN BİR BAŞVURU, İHALE TARİHİNİ İZLEYEN ON GÜN İÇİNDE YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/ UH.I-46

“…Şikâyete konu ihalenin tarihinin 01.11.2021 olduğu ve ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin ihalenin ilk oturumunun yapıldığı söz konusu 01.11.2021 tarihinde açıklandığı, bu bağlamda yaklaşık maliyete ilişkin başvurularda farkına varılması gereken ya da farkına varılan tarihin yaklaşık maliyetin açıklandığı tarih olan ihale tarihi olduğu, dolayısıyla bu hususta bir başvurunun bu tarihi izleyen on gün içinde en son 11.11.2021 tarihinde yapılması gerekirken başvuru sahibi tarafından söz konusu süre geçtikten sonra 13.12.2021 tarihinde şikâyet başvurusu yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına yönelik iddialarının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır…”