Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETE İLİŞKİN HUSUSLAR HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETE İLİŞKİN HUSUSLARIN YAKLAŞIK MALİYET AÇIKLANMADAN İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK ŞİKÂYET AŞAMASINDA İNCELENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-928

“… başvuru sahibi tarafından yaklaşık maliyet hesaplamasında amortisman giderlerinin nasıl hesaplandığı, amortisman ömrünü tamamlamış araçlar için ne kadarlık amortisman payı ayrıldığı, araçların faydalı ömürlerinin dikkate alınıp alınmadığı hususlarının merak edildiği yönünde iddiada bulunulsa da, yaklaşık maliyetin ihale tarihinde açıklandığı dikkate alındığında ihalelere yönelik başvurulara ilişkin esaslar kapsamında yaklaşık maliyetin hesaplanmasına yönelik başvuruların ihale tarihini izleyen günden itibaren süresi içerisinde öncelikle idareye yapılması gerektiği, bu çerçevede, yaklaşık maliyete ilişkin hususların, yaklaşık maliyet açıklanmadan ihale dokümanına yönelik şikâyet ve akabindeki itirazen şikâyet başvurusu aşamasında incelenmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”