Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETE ÇOK YAKIN GEÇERLİ TEKLİF HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETE ÇOK YAKIN OLAN TEK GEÇERLİ TEKLİF REKABET İLKESİNİ İHLAL EDER.

KARAR NO : 2014/1372

KARAR TARİHİ : 28.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

(Ankara 2. İdare Mahkemesi)

Dosyanın incelenmesinden, B. Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 27.08.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “B. Belediyesi 1’inci Bölge (Barış Mah., Büyükşehir Mah., Cumhuriyet Mah., Kavaklı Mah. ve Sahil Mah.) Katı Atıkların Toplanması ve Nakli, Cadde ve Sokakların El ve Makine ile Süpürülmesi ve Yıkanması” ihalesinde 17 adet ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yaklaşık maliyeti 16.647.244,75 TL olan ihalede tek geçerli teklifin 16.506.140,23 TL bedelli Ü. Turizm İnşaat Taah. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin olduğu ve ihaleyi Ü. Turizm İnşaat Taah. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin kazandığı, davacının yaptığı şikâyet başvurusunun idarenin 25.08.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine 08.09.2014 tarih ve 29291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.08.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, davacının itirazen şikâyet başvurusunun oyçokluğu ile reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dava konusu ihalede tek geçerli teklifin 16.506.140,23 TL bedelli Ü. Turizm İnşaat Taah. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin olduğu ve ihaleye verilen teklif bedelinin de yaklaşık maliyetin yüzde bir oranınında altında olduğu, 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, dava konusu ihaleye yeterli katılım olmadığı, dolayısıyla rekabetin sağlanamadığı anlaşılmakta olup dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.