Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDEKİ İHALE HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE OLAN İHALENİN TÜM İSTEKLİLERE AÇIK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-812

“Yapılan incelemede ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin yapım işleri için öngörülen eşik değerin üstüne olduğu ve ihalenin yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olarak gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Kural olarak ihalelerin yerli ve yabancı isteklilere açık olduğu, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan yapım işleri ihalelerinde, sadece ihalenin yerli isteklilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilmesi idarenin takdirinde olduğu, söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin eşik değerin üstünde olduğu anlaşıldığından ihalenin tüm isteklilere açık olarak gerçekleştirilmesinde ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”