Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ HK.

KARAR: İHALE TARİHİNDE YAKLAŞIK MALİYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİDEN HESAPLANMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-192

“… ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin idare tarafından yönetmelik’in (Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği) 8.3.ç maddesi gereğince piyasa fiyat araştırması yoluyla oluşturulduğu, piyasada faaliyette bulunan 4 kişiden alınan fiyat tekliflerinin ortalaması alınarak yaklaşık maliyetin 17.013.000,00 tl olarak belirlendiği, anılan bedelin 12.11.2021 tarihinde tutanak altına alındığı, aynı tarihte de ihale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin imzalandığı anlaşılmıştır. ihale işlem dosyası içeriğinde, ihale tarihi olan 21.12.2021 tarihli bir yaklaşık maliyet tespit tutanağının daha bulunduğu, anılan tutanak içerisinde piyasada faaliyette bulunan 3 kişiden teklif alındığı, söz konusu kişilerden bir tanesinin 12.11.2021 tarihli yaklaşık maliyet tespiti için fiyat teklifi talep edilenler arasında olduğu, diğer iki kişinin farklı olduğu, bu sefer alınan 3 teklifin ortalamasının 23.900.000,00 tl olarak bulunduğu, bu bedelin ihalenin yaklaşık maliyeti olarak isteklilerin teklifleri ile birlikte açıklandığı ve 21.12.2021 tarihinde tutanağa bağlandığı anlaşılmıştır.

 

Yönetmelik’in 9.4’üncü maddesi gereğince, yaklaşık maliyetin hesaplandığı günden ihale ilan tarihine kadarki süreçte güncelliğini yitirdiği durumlarda ilgili endekslerin kullanılarak yaklaşık maliyetin güncellenebileceği, ihale konusu işte personel çalıştırılması öngörülüyor ise ihale tarihine kadarki süreçte asgari ücrette veya diğer işçilik ile ilgili giderlerde bir değişiklik olması durumda gerekli güncellemelerin yapılabileceği, bunun dışında yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin bir usul ve yönteme yer verilmediği anlaşılmış olup idarenin ihale tarihinde yeniden piyasadan fiyat teklifleri alarak yaklaşık maliyetini değiştirmesi veya yeniden hesaplaması durumu mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, idarenin ihale tarihinde yaklaşık maliyeti yeniden hesaplama işleminin mevzuata uygun olmadığı, tekliflerin değerlendirilmesi işleminde esas alınması gereken yaklaşık maliyetin 17.013.000,00 TL olduğu, ihaleye sunulan tüm teklif bedellerinin de bu maliyetin üzerinde olduğu hususu ile idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif bedellerinin uygun görmemesi yönündeki iradesi birlikte değerlendirildiğinde idare tarafından ihalenin yeterli rekabet oluşmadığı nedeniyle iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.”