Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANDIĞI TARİH İLE İHALE TARİHİ AYNI AY İÇERİSİNDE OLDUĞUNDA ENDEKS ÜZERİNDEN GÜNCELLEME YAPMAK GEREKMEZ

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-638

“Başvuru sahibi isteklinin yaklaşık maliyetin güncellenmesine dair iddiasını “anfo fiyatlarındaki artış ve açık ihale usulüne göre daha yüksek olması gerektiği” şeklinde gerekçelendirdiği söz konusu gerekçelere dayanak  herhangi bir bilgi/belge sunmadığı, yaklaşık maliyetin hesaplandığı tarih (15.04.2022) ile ihale tarihinin (22.04.2022)  aynı ay içerisinde olduğu dolayısıyla endeks üzerinden güncelleme yapmayı gerektirir bir durumun ortaya çıkmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”