Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLAN TEKLİF HK.

KARAR: YAPILAN DEĞERLENDİRME NETİCESİNDE YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLAN VE UYGUN BULUNAN TEKLİFİN EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF OLARAK BELİRLENMESİ İDARENİN TAKDİRİNDEDİR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-883

“İdare tarafından yaklaşık maliyetin 101.996.823,97 TL olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan tek geçerli teklif sahibi isteklinin teklifinin 116.763.113,35 TL olduğu, idare tarafından 28.06.2022 tarihli İhale Komisyonu Kararı’nda Tebliğ’in 16.3.1’inci maddesinde belirtilen açıklama çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni birim fiyatların 01 Haziran 2022 tarihli ve 31854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine, ihale tarihindeki TÜİK veri değişimleri de göz önüne alındığında yeni hazırlanacak yaklaşık maliyetin yükseleceği gerekçesiyle yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiğinin belirtildiği, Tebliğ’in ilgili hükmünde açıklandığı üzere idarenin ilgili düzenleme uyarınca verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese ederek ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleme hususunda takdir yetkisinin olduğu, İhale Komisyonu Kararı’nda ifade edilen gerekçelerle Tebliğ’in ilgili hükmüne göre idarece yapılan değerlendirme neticesinde yaklaşık maliyetin üzerinde olan ve uygun bulunan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesinin idarenin takdir yetkisinde olan bir husus olduğu göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”