Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER HK.

KARAR: İDARENİN YETERLİ ŞARTLARIN OLMASI DURUMUNDA YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİ KABUL ETMESİNDE MEVZUAT AÇISINDAN HERHANGİ BİR ENGEL YOKTUR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-884

“… yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği, bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açık ihale usulü ile ihale edilen ilanı 25.04.2022 tarihinde yayımlanan, bütün isteklilerin teklif verebileceği ihalede, idarenin yeterli şartların olması durumunda yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri kabul etmesinde mevzuat açısından herhangi bir engel olmadığı, kaldı ki ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin altında olduğu, bahse konu ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, ihaleyi iptal etme takdir yetkisinin de idareye ait olduğu hususları göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”