Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER HK.

KARAR: İDARENİN AYNI İHALEDE BAZI KISIMLARDA YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER İÇİN TAKDİR YETKİSİNİ ALIM YAPMAK YÖNÜNDE KULLANIRKEN BAZI KISIMLARDA ALIM YAPMAMAK YÖNÜNDE KULLANMIŞ OLMASINDAKİ SORUMLULUK DA İDAREYE AİT OLUP BU DURUM MEVZUATA AYKIRILIK TAŞIMAZ

TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-910

“… Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde yer alan açıklamadan; idarelerin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği, bu kapsamda yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif  fiyatlarının uygun bulunması veya uygun bulunmaması hususlarındaki takdir yetkisinin idarelerde olduğu, yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte olduğunun görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği, bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, idarenin aynı ihalede bazı kısımlarda yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler için takdir yetkisini alım yapmak yönünde kullanırken başvuru konusu kısımda alım yapmamak yönünde kullanmış olmasındaki sorumluluk da kendisine ait olup bu konuda mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”