Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER HK.

KARAR: İDARE YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİN EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI VE İKİNCİ TEKLİF OLARAK UYGUN GÖRÜLMESİ AŞAMASINDA TAKDİR YETKİSİNE SAHİPTİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-1158

“… mevzuat maddeleri içeriğinden, Kanun kapsamındaki ihalelerde idareler tarafından ilan süreleri, yeterlik belgeleri, kriterleri ile sunulan teklif bedellerinin değerlendirilmesi sürecine esas olmak üzere hesaplanan yaklaşık maliyetin üzerinde yer alan geçerli teklif bedellerinin kabul edilmesi aşamasında yaklaşık maliyetlerinin doğru ve güncel olduğu tespiti sonrasında, yeterli ödeneklerinin de bulunması durumunda söz konusu teklif bedellerinin ekonomik açıdan en avantajlı veya ikinci teklif olarak belirlenmesi hususunda takdir yetkisinin ihaleyi yapan idareye bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci teklif olarak uygun görülmesi aşamasında idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetin 52.197.000,00 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibinin teklifinin ise 56.360.000,00 TL olduğu, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde anılan teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlememesi durumunda mevzuata aykırılık olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”