Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLAN TEKLİFLER HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLAN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAĞINA DAİR BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR.

KARAR NO : 2015/653

KARAR TARİHİ : 19.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 9, 37

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından, 12.05.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Ş. Y. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. T. Al Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve B.Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin İhtiyacı Olan 19 (ondokuz) Aylık Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine 10 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden SFK Temizlik Hizmetleri Bilgisayar Turizm Yemekçilik Otomotiv ve Ticaret Ltd. Şti.’nin teklifinin, teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve iş deneyim tutarı yetersiz olduğu gerekçesiyle, S. Turizm Gıda Org. ve İşi. Tic. Ltd. Şti., Ü. Yemekçilik Gıda Temizlik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Ö. Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., G. Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Kuyumculuk Sanayi Dış Tic. Ltd. Şti., S.-S. Yemek Hizmetleri Otomasyon İletişim Otomotiv Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, K. Yemek Emlak Temizlik İnşaat Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti., F. Tem. Bil. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., V. Tem. Teks. Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti. ile A. Gıda Yemek Üretim İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif sahibi R. Temizlik Gıda Tekstil Özel Sağlık Nakliyat ve Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine davacı tarafından, tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, Kamu İhale Tebliği‘nin 16.3.1. maddesindeki açıklamalar uyarınca yaklaşık maliyet hesaplamasının yeniden gözden geçirilmesi, hatalı hususlar varsa düzeltilmesi, güncelleme gerektiriyor ise güncellenerek yeniden oluşturulacak yaklaşık maliyet üzerinden firmalarının teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği ve R. Temizlik Gıda Tekstil Özel Sağlık Nakliyat ve Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti., Üstün Yemekçilik Gıda Temizlik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Sefam Turizm Gıda Org. ve İşi. Tic. Ltd. Şti. ile Fesleğen Tem. Bil. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin Teknik Şartname’nin 5.63’üncü maddesine uygun olmadığı iddialarıyla Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun reddi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında bir isteklinin teklif fiyatının, yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda, teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağına dair bir düzenleme bulunmaması karşısında, dava konusu işlemin başvuru sahibinin birinci iddiasının reddine ilişkin kısmında uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; ihalede, davacı tarafından ihale dokümanı satın alınarak ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla istekli sıfatını haiz olduğu, bu kapsamda ihale süreci ile ilgili olarak itirazen şikâyet başvuru ehliyeti bulunduğu, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlemler nedeniyle hak kaybına uğradığını iddia eden davacının başvurusunun esasının incelenmesi gerekmekte iken, dava konusu işlemin, davacının ikinci iddiasının ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının başvurusunun reddine ilişkin dava Konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.