Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETLE İLGİLİ ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETLE İLGİLİ ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA ŞİKAYETE KONU İŞLEMİN FARKINA VARILMA TARİHİ OLARAK İHALE TARİHİNİN ESAS ALINMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UY. II-106

“…mevzuat hükümlerinden, başvuruya konu ihalede olduğu gibi elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde, ihale günü ilk oturumda tekliflerin alınması ve açılması sürecinde yaklaşık maliyet tutarının isteklilere açıklanacağı, dolayısıyla yaklaşık maliyet tutarının ihale tarihi olan ilk oturumda öğrenildiği, idareye şikâyet süresinin ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı ve söz konusu sürenin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan söz konusu iddia kapsamında, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı ifade edilmekte olup, şikâyete konu işlemin farkına varılma tarihi olarak ihale tarihinin esas alınması gerekmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuruya konu ihale tarihinin 11.10.2021 olduğu, başvuru sahibi isteklinin yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı iddiasına ilişkin olarak ihale tarihini (11.10.2021) izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.11.2021 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin yaklaşık maliyete ilişkin söz konusu iddialarının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”